Doorzichtigheid

Publiciteit administratie

Overeenkomstig het gezamenlijk besluit en de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie met betrekking tot de publiciteit van de administratie in de Brusselse instellingen, worden hieronder de volgende verslagen en documenten verstrekt:
Overheidsopdrachten

Ontdek alle overheidsopdrachten die Ondernemen Brussel in 2023 heeft uitgereikt.

Transparantieverslag

Raadpleeg ons jaarverslag 2022, opgesteld in toepassing van artikel 7 van de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, zoals gewijzigd bij artikel 11 van de gemeenschappelijke ordonnantie van 14 december 2017 (MB24 / 01 / 2018).

Vaardigheden, organisatie en werking

Ontdek het document dat de bevoegdheden, organisatie en werking van Ondernemen Brussel beschrijft.

Activiteitenverslag

Raadpleeg ons activiteitenverslag 2022. U vindt er de acties van OndernemenBrussel, een ondersteunend instrument voor het economisch beleid van de Stad Brussel.

Subsidies

Subsidies verleend in 2023.

Studies

Studies uitgevoerd in 2023.