Doorzichtigheid

Administratie publiciteit

Overeenkomstig het gezamenlijk besluit en de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie met betrekking tot de publiciteit van de administratie in de Brusselse instellingen, worden hieronder de volgende verslagen en documenten verstrekt:
Overheidsopdrachten

Ontdek alle overheidsopdrachten die Ondernemen.Brucity in 2020 heeft uitgereikt.

Transparantieverslag

Raadpleeg ons jaarverslag 2019 opgesteld in toepassing van artikel 7 van de verordening van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldiging en voordelen van de Brusselse ambtenaren, zoals gewijzigd bij artikel 11 van de gemeenschappelijke verordening van 14 december 2017 (MB24 / 01 / 2018).

Vaardigheden, organisatie en werking

Ontdek het document dat de vaardigheden, organisatie en werking van Ondernemen.Brucity beschrijft.

Activiteitenverslag

Raadpleeg ons activiteitenverslag 2019. U vindt er de acties van Ondernemen.Brucity, een ondersteunend instrument voor het economisch beleid van de Stad Brussel.

Subsidies

Subsidies verleend in 2020

Studies

Studies uitgevoerd in 2020.

Vacatures

Op dit moment heeft de vzw geen openstaande vacatures of interne promoties.